Direktør, medlem af revisionsudvalget (f. 1944)

Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2007 og genvalgt i 2011, 2014 og 2015. Valgperioden udløber i 2016.

Mads O. Krage har en mangeårig erfaring inden for detailhandelen, bl.a. som direktør for detailhan-delskæden Netto fra 1980-2005, hvor virksomheden gennemførte en ambitiøs vækststrategi. Mads O. Krage tilfører en værdifuld indsigt i detailhandlens udvikling, vilkår og forventninger til sine leverandører – også fra et internationalt/europæisk perspektiv. Bestyrelsen trækker også på Mads O. Krages betydelige erfaring med strategisk udvikling af markeder, salg og markedsføring.

Harboes bestyrelse indstiller Mads O. Krage til genvalg til Harboes bestyrelse. Mads O. Krage vil indgå som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

 

 

 

Bestyrelsesposter:

  • IMERCO A/S
  • IMERCO Holding A/S
  • F.A. Thiele A/S
  • Hans Just A/S
  • Holdingselskabet af 17. december 2004 A/S
  • Plast Team A/S
  • Emmery ApS (formand)
  • Investeringsforeningen Maj Invest (formand)

Beholdning af Harboes aktier: 2015/16: 7.499 stk.