Medarbejdervalgt (f. 1955)

Medlem af bestyrelsen siden 1997.

Genvalgt i 2008 og 2012. Valgperioden udløber i 2016.

Aktiebesiddelse: 2015/16: 111 stk.