Bæredygtighed i bredeste forstand

Medarbejderpleje har altid været en del af bryggeriets forretningsfilosofi.

Bæredygtighed i bredeste forstand

Medarbejderpleje har altid været en del af bryggeriets forretningsfilosofi.

Bæredygtighed i bredeste forstand

Medarbejderpleje har altid været en del af bryggeriets forretningsfilosofi.

Samfundsansvar

I Harboes Bryggeri A/S tager vi vores samfundsansvar alvorligt. Det er vigtigt for os, at alle dele af vores virksomhed drives ordentligt og bæredygtigt – og med respekt for vores omgivelser. Vi har formuleret politikker for vores indsatsområder, og vi rapporterer hvert år om, hvad vi har gjort og de resultater, vi har skabt.

Du kan læse mere om vores politikker, indsats og resultater i redegørelsen om samfundsansvar i vores seneste årsrapport.

Hent vores CSR rapport her

Miljø og klima

Vores miljø og klima er en af vores største samfundsmæssige udfordringer i dag. For os er det naturligt, at vi også yder vores bidrag til en bedre udnyttelse af de globale ressourcer – og vi arbejder målrettet på at reducere det miljømæssige fodaftryk, vi sætter i vores omgivelser.

Vi har formuleret et overordnet mål om at minimere den samlede ressourceanvendelse i vores produktion i forhold til, hvor meget vi producerer. Det arbejder vi med på en række områder:

  • Reduktion af vores energiforbrug
  • Reduktion af vores vandforbrug og spildevandsudledninger
  • Reduktion af svind af råvarer
  • Genanvendelse og reduktion af ressourceforbrug i øvrigt
  • Reduktion af CO2-udledninger

Indsatsen har de seneste år resulteret i en lang række initiativer og positive resultater, og vi vil blive ved med at udforske nye veje og investere i nye løsninger, der kan bidrage til at sikre en bæredygtig produktion.

Forbrugerforhold og ansvarligt forbrug

Vores produkter bliver indtaget hver dag af forbrugere i hele verden. Det er vores ansvar, at man altid kan føle sig sikker på, at kvalitet og sikkerhed er i orden.

Derfor har vi etableret processer og kontrolsystemer, som sikrer en høj og ensartet kvalitet gennem hele værdikæden i vores produktion – fra råvarer til færdige produkter. Og vores processer og kvalitetssikring er certificeret i henhold til flere internationale standarder.

Samtidig støtter vi bredt op om brancheaktiviteter og sundhedsmyndighedernes vejledninger, der sætter fokus på et ansvarligt forbrug af alkohol.

Rapportering om samfundsansvar

Vores arbejde med samfundsansvar favner bredt og omfatter også politikker og retningslinjer for god forretningsskik, som bl.a. er beskrevet i vores ”Code of Conduct”. Her beskriver vi også nærmere, hvordan vi sikrer os imod korruption og klæder vores medarbejdere på til at træffe de rigtige beslutninger i hverdagen.

Vi har politikker for, hvordan vi arbejder med menneskerettigheder og medarbejderforhold, og vi har formuleret overordnede politikker for vores mangeårige indsats for at støtte op om den lokale samfundsudvikling i de områder, hvor vi driver virksomhed.

Det hele er nærmere beskrevet i afsnittet om samfundsansvar i vores seneste årsrapport, hvor du også kan læse mere om vores resultater og ambitioner for fremtiden.

Du kan hente CSR rapporten her

”Det har altid været en fornøjelse at gå på arbejde. Det skyldes i høj grad, at vi har en stor respekt for hinanden og hinandens arbejde – uanset hvor man er i organisationen. Der er ikke ret langt fra gulv til loft.”
Kjeld Rindfeldt, Sektionsfører i dåsetapperi, Harboes Bryggeri A/S