PRESSE - Ejendomshandler

Læs hele artiklen herunder.

Harboes Bryggeri er bekendt med udtalelser i pressen hvor selskabet bl.a. anklages for at sælge ejendomme udenom det åbne marked og udenfor lovmæssig hjemmel.

Som beskrevet i anden artikel på hjemmesiden så har Harboes Bryggeri købt/solgt/ejet huse i Skælskør igennem årene med formålet tjenesteboliger.
Alle ejendomshandler som Harboes Bryggeri A/S har foretaget – uanset hvem der var køber eller sælger – er foretaget ud fra uvildige markedsvurderinger og efter selskabets tegningsregler.

Harboes Bryggeri har i alle tilfælde betalt for at uvildige ejendomsmæglere laver en markedsprisvurdering af ejendommen. Ejendommen er herefter solgt eller købt til den vurderede markedspris, som det er helt normalt praksis.

Harboes Bryggeri er også bekendt med udtalelser i pressen om at ejendomshandler skulle være foretaget med ulovlige underskrifter.

Vi understreger derfor at Harboes Bryggeri som børsnoteret selskab og en del af vedtægterne har disse officielle tegningsregler der lyder således: ”Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med enten en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør”
(Se Harboes Bryggeri vedtægter: https://harboes.gcs-web.com/da/articles-association-harboes-bryggeri)

Dette betyder at der er ikke 1 direktør eller bestyrelsesformand som alene kan underskrive dokumenter ifm. salg/køb af ejendomme.

Harboes Bryggeri er også bekendt med udtalelser i pressen om at ejendomshandler og andre aftaler skulle være foretaget ulovligt pga. inhabilitet.

Hertil vil vi gerne fakta-korrigere visse udtalelser i pressen:
– Det er ikke ulovligt at en person underskriver på en aftale imellem to selskaber, selvom personen er underskriver på vegne af begge selskaber. Det sker hver dag, f.eks. i handlen mellem private holding- og driftsselskaber. Det vigtige er at eventuelle aftaler og handler sker på markedsvilkår og til markedspriser.

Harboes Bryggeri har altid indhentet uvildige markedsvurderinger inden handler er foretaget.
Det gælder alle typer handler herunder også ejendomshandler, handler med materielle aktiver samt køb af varer og serviceydelser. Det giver sig selv at selskabets ledelse har interesse i at sikre at der aldrig betales overpris eller at der sælges til underpris.
Harboes Bryggeri er som andre selskaber af denne størrelse underlagt tunge revionskrav. Revisionen vurderer om handler er foretaget korrekt og til markedspriser, og Harboes Bryggeri har blank påtegning af regnskaber fra Revisor.

Særligt om ejendomshandler imellem Harboe familiens medlemmer og Harboes Bryggeri A/S

Harboes Bryggeri er bekendt med udtalelser i pressen hvor selskabet bl.a. anklages for at sælge ejendomme til Harboe familiens medlemmer eller købe ejendomme af Harboe familiens medlemmer.

De af Harboe familiens medlemmer som arbejder i virksomheden, har også valgt at bosætte sig i lokalområdet hvor virksomheden har hjemme. Det giver en vigtig værdimæssig og lokal forankring og det er noget som betyder meget for medarbejderne på Harboes Bryggeri.

Som beskrevet i anden artikel på hjemmesiden har beboelsesejendomme i Skælskør været købt/solgt/ejet af Harboes Bryggeri igennem de sidste 20-30 år med formålet tjenesteboliger. Harboe familiens medlemmer har også boet i tjenestebolig og har som mange andre medarbejdere på et tidspunkt valgt at købt boligen af bryggeriet.

Køb/salg af beboelsesejendomme imellem virksomheden og dens medarbejdere er naturligvis et fortroligt anliggende. Men for gennemsigtighedens skyld laver vi nedenfor en redegørelse for og gennemgang af handlerne med Harboe-familien:

I 2004 købte Vibeke Harboe Malling og Søren Malling det hus som de boede i – Søren Mallings tjenestebolig og et hus ejet af Harboes Bryggeri A/S. Parret beboede allerede huset igennem flere år sammen med deres familie. Dette er desuden 15 år førend Søren Malling blev CEO for virksomheden, og han var på daværende tidspunkt funktionæransat leder på bryggeriet. Ejendomshandlen blev foretaget efter uvildig markedsprisvurdering og underskrevet efter selskabets tegningsregler.

I 2009 købte Pernille Harboe Obling af Harboes Bryggeri A/S det hus som hun allerede beboede sammen med sin familie. Ejendomshandlen blev foretaget efter uvildig markedsprisvurdering og underskrevet efter selskabets tegningsregler.

I 2010 frasolgte Harboes Bryggeri A/S en tidligere beboelsesejendom i Skælskør som tidligere havde været tjenestebolig og som ikke længere skulle bruges til formålet. Bernd Griese købte huset privat og istandsatte det sammen med hans hustru med formålet at udleje huset på det frie lejemarked. Ejendomshandlen blev foretaget efter uvildig markedsprisvurdering og underskrevet efter selskabets tegningsregler.

I 2016 købte Harboes Bryggeri to huse i Skælskør til brug for tjenesteboliger som man stod og manglede til at tiltrække talent. Sælgeren af disse to ejendomme var Bernd Griese, som havde brugt boligerne til udlejning eller tjenesteboliger i hans andre selskaber. Begge boliger benyttes stadig i dag af Harboes Bryggeri som tjenesteboliger. Ejendomshandlerne blev foretaget efter uvildig markedsprisvurdering og underskrevet efter selskabets tegningsregler.