Bæredygtighed i bredeste forstand

Bæredygtighed i bredeste forstand

Bæredygtighed i Harboe

Vores bæredygtighedsrapport er en redegørelse for bæredygtigt samfundsansvar og mangfoldighed. Initiativer  baserer sig på vores arbejde med FN´s verdensmål og de 10 principper fra UN Global Compact. Arbejdet og resultaterne heraf rapporteres hvert år i vores bæredygtighedsrapport.

Herunder kan du læse mere om vores fokus områder og på vores investor site finder du den samlede rapport:

Hent vores bæredygtighedsrapport her

Miljø og klima

Vi har fokus på at minimere vores negative indvirkning på såvel det globale klima som på vores lokale miljø. Dette sker gennem en målrettet indsats inden for energibesparelse og ansvarligt forbrug af anvendte ressourcer.

Produktion af øl og læskedrikke samt maltbaserede ingredienser kræver store mængder vand og energi. Kontrol af forsyningskæde og indkøbsprocedurer har stor påvirkning på miljø, klima og samfund. Gennem en ansvarlig forsyningskæde skal vi reducere den negative påvirkning. Vi har altid fokus på at reducere vores miljømæssige fodaftryk i hele værdikæden.

Vi gennemfører kontinuerligt analyser af vores værdikæde med fokus på reduktion af CO2-udledning, energiforbrug samt vandforbrug. Vi arbejder systematisk med at reducere vores ressourceanvendelse i produktionen samt introduktion af bæredygtige løsninger for vores emballage.

Læs mere om vores arbejde med miljø og klima her.

Mennesker

Vi skal være en god og attraktiv arbejdsplads og videreføre de værdier, som har været en del af vores virksomhed igennem seks generationer.

Vi ønsker at være en virksomhed med diversitet i faggrupper, nationaliteter og aldersfordeling samt skabe et miljø, hvor vi drager nytte af at udvikle medarbejdernes kompetencer.

Vi vil skabe et arbejdsmiljø, der sikrer vores medarbejderes sikkerhed og sundhed. Derfor arbejder vi målrettet med at udvikle og vedligeholde et trygt samt fysisk og psykisk godt arbejdsmiljø.

Læs mere om vores arbejde med mennesker her.

Forbruger

Vi ønsker at være en foretrukken partner for vores kunder ved at kunne levere bæredygtige og gode produkter til forbrugere og kunder samtidig med, at der er en god variation i produktsortimentet, så det passer til enhver lejlighed.

Vores produkter skal give energi, smage godt, være forfriskende og slukke tørsten. Som en del af det sunde liv bakker vi gennem sponsorater op om sports- og kulturevents – særligt i lokalområdet.

Læs mere om vores arbejde ud mod forbrugerne her.

Forretningsetik

De financielle og sociale påvirkninger fra vores produktion reflekteres gennem det operationelle miljø, ved ansættelse af medarbejdere, betaling af skat, vores sociale ansvar og lokale tilstedeværelse. Vi har som virksomhed mange leverandører, mere end 500 medarbejdere og kunder i flere end 90 lande.

Vi respekterer og arbejder efter internationale retningslinjer og lovgivning. En stor del af vores ansvar over for alle disse mennesker er at sikre, at vores relation til dem er baseret på retfærdighed, ærlighed og høje etiske standarder. Vi har udarbejdet en Code of Conduct, og denne beskriver vores adfærdskodeks. Forretningsetik er en integreret og vigtig del af vores værdigrundlag.

Som del af en lang værdikæde afhænger vores ansvarlighed som producent i høj grad af, hvordan vores leverandører og deres underleverandører agerer. Vi har således ansvar for forhold, vi ikke har fuldstændig kontrol med. Men vi må gøre, hvad vi kan for at sikre ansvarlighed tilbage i vores leverandørkæde. Det gør vi igennem vores Code of Conduct. Her ønsker vi at forpligte samtlige af vores leverandører til at respektere menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, og agere ansvarligt i forhold til klima og miljø – og endelig at arbejde aktivt for at bekæmpe korruption.

Det er vigtigt, at vi arbejder tæt sammen med de kommunale myndigheder og med en god dialog skaber dynamiske lokale miljøer. Med begge vores virksomheder forsøger vi at være stærkt forankret i lokalområdet, da det er vigtigt for os og vores medarbejderes trivsel. Vi ønsker at være en synlig og aktiv medspiller samt skabe lokalområder, der er til glæde for såvel vores medarbejdere som deres familier.

Læs mere om vores arbejde med forretningsetik her.

"Sammen kan vi mere, som vi siger på Harboe. Derfor har vi taget initiativ til en årlig tradition, som vi kalder ”Folkevandring”. Her samler vi i fællesskab ind i en god sags tjeneste og donerer til en velgørende organisation, som medarbejderne har været med til at vælge."
Pernille Harboe Obling, Sponsor- og eventkoordinator