PRESSE - Boliger i Skælskør by

Læs hele artiklen herunder.

Tjenesteboliger
Harboes Bryggeri er bekendt med udtalelser i pressen hvor der stilles spørgsmålstegn ved hvorfor selskabet har købt/solgt og ejet huse (beboelsesejendomme) i byen Skælskør. At eje disse huse er en del af en historisk tjenesteboligordning, som forklares nedenfor.

Harboes Bryggeri har kontor og fabrik i Skælskør på Sydvestsjælland. Transporttiden fra nærmeste større byer er til den lange side, og hjemmearbejde er jo først en trend som ramte danske arbejdspladser i nyere tid. Derfor har Harboes Bryggeri, for kunne tiltrække og fastholde talent til virksomheden, haft historik for at tilbyde tjenesteboliger i Skælskør hvis f.eks. en nøglemedarbejder eller leder havde lyst til at flytte med sin familie til lokalområdet.

*Tjenestebolig er en ordning hvor virksomheden i forbindelse med ansættelseskontrakten stiller bolig til rådighed og medarbejderen beskattes af værdien af boligen.*

Som virksomhed og arbejdsgiver har tjenesteboligordningen skabt enorm værdi fordi den igennem årene har været medvirkende til at tiltrække talent og faglighed til virksomheden. Flere medarbejdere har heldigvis haft lyst til at afprøve at bo i lokalområdet i Skælskør med deres familier, bl.a. fordi muligheden for tjenestebolig giver en større fleksibilitet end hvis man skal købe/leje privat. Ja faktisk er 9 ud af 16 af virksomhedens nuværende øverste ledere flyttet til Skælskør med deres familier da de startede med tjenestebolig. Det er helt i tråd med Harboes værdier, og det er med til at skabe en stærk lokal kultur på Bryggeriet at en del af medarbejderne bor eller på anden vis opholder sig i lokalområdet. Og Harboe har altså igennem tiden ikke kun tiltrukket talent til virksomheden med tjenesteboligordning, men også tiltrukket familier til lokalområdet som er med til at sikre et godt lokalliv og engagement i en provinsby som Skælskør.

Igennem tiden er det i Danmark blevet mindre og mindre almindeligt at virksomheder tilbyder tjenesteboliger til medarbejdere. Harboes Bryggeri har igennem årene frasolgt en stor del af de beboelsesejendomme som selskabet har ejet i Skælskør til formålet tjenesteboliger. I mange tilfælde er det de iboende medarbejdere og deres familier som har haft lyst til at købe huset og blive boende, og det har Harboes Bryggeri i mange tilfælde accepteret. Andre boliger er blevet frasolgt på det åbne marked hvis de ikke længere har skullet bruges til tjenesteboliger.

I dag ejer Harboes Bryggeri stadigvæk nogle få huse i Skælskør som bruges som tjenestebolig bl.a. for at have kunnet fastholde eller rekruttere talent, f.eks. fra udlandet hvor det har muliggjort at medarbejderen nemt kunne flytte Skælskør med deres familier.