PRESSE - Harboe og kalkuner

Læs hele artiklen herunder.

Harboes Bryggeri er bekendt med udtalelser i pressen hvor der opstilles anklager om at Harboes kalkunvirksomhed i 90’erne og 00’erne skulle have været en negativ forretning for Harboes Bryggeri og være foretaget med det formål at generere samhandel med daværende CEO Bernd Grieses private selskaber.

Det er ikke et billede Harboes Bryggeri kan genkende.

I starten af 1990’erne besluttede Harboes Bryggeri på baggrund af forskellige kundeforespørgsler at opstarte kalkunkødsvirksomhed. Via datterselskab drev Harboe kalkunkødsvirksomhed igennem 90’erne og 00’erne 6-7 steder med kalkunopdræt på forskellige geografiske lokationer i Danmark (det er normalt at man spreder farme ud geografisk i et risikohensyn til eventuel sygdom i dyrebestanden.)

Kalkunstaldene skulle bygges på forskellige landbrugsjord og pga. lovgivningen om ”grønt bevis” kunne Harboes Bryggeri ikke købe, drive og eje landbrug. Bernd Griese valgte privat at understøtte Harboes kalkunkødsvirksomhed ved at investere i landbrugsjord sammen med nogle landmænd som havde ”grønt bevis” og dermed kunne drive landbrugsjorden. En lille del af denne landbrugsjord blev så udlejet til Harboes datterselskab som byggede staldene hvor kalkunerne blev opdrættet og driften af dette blev ligeledes varetaget af Harboes datterselskab. Slagteriet lå i Skælskør.

Et skiftende marked førte til svigtende kundekontrakter og medio 00’erne træf Harboes ledelse en forretningsmæssig disposition af rettidig omhu og valgte at lukke ned for kalkundriften og udfase kødvirksomhed.

Datterselskabet Harboe Farm fortsatte i en årrække med den primære aktivitet at være udlejer af kalkunstaldene til en tysk kalkunvirksomhed. I 2021 fusionerede Harboes Bryggeri A/S selskabet Harboe Farm ind i moderselskabet.

I dag er det således Harboes Bryggeri A/S som modtager lejeindtægterne fra udlejning af kalkunstaldene.

Der betales fortsat leje af landbrugsjorden som kalkunstaldene er bygget på til Bernd Grieses private selskaber som ejer jorden. Udlejningen af kalkunstaldene til den tyske kalkunvirksomhed sikrer en nettoindtjening for Harboes Bryggeri A/S på denne virksomhed.

Al leje af landbrugsjord (udgift) og udlejning af kalkunstalde (indtægt) sker naturligvis til markedspriser foretaget af uvildige vurderingsinstanser.

Igennem årene har aftalen om leje af landbrugsjord (udgift), og videreudlejning af kalkunstalde (indtægt) været en lille overskudsforretning som har bidraget positivt til Harboes Bryggeris regnskab.