PRESSE - Familiens pladser i selskabets ledelse

Læs hele artiklen herunder.

Harboes Bryggeri A/S øverste ledelse består af en professionel bestyrelse og en ansat daglig driftsledelse. Virksomheden er bekendt med udtalelser omkring nepotisme i udpegelsen af ledelsesmedlemmer til selskabet, og nedenfor giver vi en faktuel gennemgang af selskabets sammensætning og Harboe-familiens deltagelse heri.

Som det kan læses nedenfor, så udgør Harboe-familiens involvering i selskabets ledelse:

  • 1 ud af 9 (svarende til 11%) af virksomhedens Bestyrelse
  • 2 ud af 16 (svarende til 12,5%) af virksomhedens Daglige øverste ledelse

Bestyrelse
I alt består bestyrelsen af 9 medlemmer: 5 kvinder og 4 mænd.

6 bestyrelsespladser er på årligt valg på selskabets generalforsamling i august:

  • 1 medlem kommer fra Harboe-familien
  • 5 medlemmer er valgte bestyrelsesmedlemmer med forskellige faglige baggrunde bl.a. fra drift af dagligvarevirksomheder, finance, corporate communications, strategisk ledelse og andet.

Desuden har selskabet medarbejder repræsentanter som er på valg hvert andet år:

  • 3 medlemmer er valgte medarbejderrepræsentanter

Læs mere om Harboes bestyrelse her.

Det enkeltstående medlem af selskabets bestyrelse der kommer fra Harboe-familien, er Bernhard Griese, som også er tidligere CEO for virksomheden. Bernhard Griese er pt valgt som Bestyrelsesformand baseret på hans 50års erfaring fra Harboes Bryggeri.

Øverste daglige ledelse
Selskabet ledes til daglig af 16 personer: 5 kvinder og 11 mænd

  • 2 ledere kommer fra Harboe-familien
  • 14 ledere kommer eksternt fra med forskellige faglige og ledelsesmæssige baggrunde.

Harboes Bryggeris ledergruppe er sammensat for at sikre både faglig tyngde og diversitet, samt en ledelse der værdimæssigt passer til Harboes traditioner og sikrer medarbejdernes trivsel.

Cirka halvdelen af ledergruppen har været ledere på Harboes Bryggeri i mere en 10 år og bidrager udover deres tunge faglighed også med et stærkt fundament og ledelsesmæssig kontinuitet.

Cirka halvdelen af ledergruppen er i nyere ansættelse og kommer med ledelseserfaring og faglig erfaring fra andre større bryggerier og dagligvarevirksomheder.

De to familiemedlemmer i virksomhedens daglige ledelse har været ansat på Bryggeri i hhv. 28år og 5 år, og bidrager altså med både en tung relevant erfaring fra virksomhedens drift samt kontinuitet og et stærkt link til familiens værdigrundlag – noget som er særligt vigtigt for virksomhedens medarbejdere. De to familiemedlemmer af virksomhedens ledelse er CEO Søren Malling og CPO Vibeke Harboe Malling.

Familieledelse og ny strategi
Harboes Bryggeri er et 140år gammelt Bryggeri som drives efter et stærkt værdigrundlag.
I 2018/2019 tog 6. generation af familieledelsen over på at sætte den værdimæssige retning for virksomhedens strategi og daglige drift. I den forbindelse er der blevet udarbejdet og nedskrevet et stærkt værdigrundlag som både ledere og medarbejdere trænes i ud fra de 3 værdier: Ydmyg, Sult, Begavet.

Harboe-familiens deltagelse i virksomhedens daglige drift er en vigtig del af sikre den værdimæssige forankring for virksomhedens medarbejdere og lokalsamfundet.

I 2022 lancerede virksomheden ny strategi med navnet ”Folkets Bryggeri” og satte dermed også en ny stærk retning for at sikre klare resultater for fremtiden – nu som ikke kun en produktionsvirksomhed men også med et endnu større fokus på egne mærker.