PRESSE - Samhandel med nærtstående parter

Læs hele artiklen herunder.

Harboes Bryggeri er bekendt med udtalelser i pressen hvor der opstilles anklager om at handel med nærtstående parter (f.eks. Bernd Grieses private selskaber) skulle have været gjort uetisk, ulovligt eller til ulempe for selskabets aktionærer. Harboes Bryggeri kan ikke genkende disse anklager, og vil nedenfor redegøre i overskriftsniveau for samhandlen med Bernd Grieses private selskaber

Harboes Bryggeri oplyser i sit årsregnskab hvert år samhandel med nærtstående parter som er både lovpligtigt og detaljeret revideret af revisionen. Dette omfatter også samhandel med Bernd Grieses private selskaber.

Samhandel med Bernd Grieses selskaber kan i overskrifter beskrives således:

  • Køb af råvarer – frugt og saft – til forarbejdning og videresalg som drikkevarer
  • Tjenesteydelser – timelønnede medarbejdere på vikarbasis
  • Ejendomshandler – tjenesteboliger i Skælskør
  • Handler med materielle aktiver – køb af produktionsudstyr
  • Udlejning af ejendom (indtægt)
  • Leje af ejendom (omkostning)

Nedenfor vil vi forsøge at beskrive formål og vilkår i det detaljeniveau som er muligt indenfor rammerne af den påkrævede fortrolighed i selskabets beslutninger.

Køb af råvarer – frugt og saft
Harboes Bryggeri har i mange år været en producent af drikkevarer. I selskabets tyske bryggeri er de tekniske produktionskompetencer til stede til at kunne producere juice og saft til salg i Danmark, Tyskland og på export-markeder.
Bernd Grieses private selskaber har i mange år været beskæftiget frugt- og bærplantage landbrug, forarbejdning og salg af frisk frugt og lignede.
Harboes Bryggeri har igennem årene haft indkøbt frugt og bær fra Bernd Grieses private selskaber til brug for forarbejdning og videresalg som drikkevarer. Prisen på råvaren er altid vurderet af uvildige parter og så har Harboes Bryggeri betalt markedsprisen. I mange tilfælde er der tale om f.eks. særlige bærtyper som der ikke er mange leverandører af.
Fordele for Harboes Bryggeri og dets investorer: Harboes Bryggeri har tjent penge på disse drikkevarer igennem mange år.

Tjenesteydelser – timelønnede medarbejdere på vikarbasis
Harboes Bryggeri ligger i Skælskør på Sydvestsjælland. Bernd Grieses frugtplantager og frugtsortering/pakning ligger i samme region.
Når der i perioder har været behov for midlertidigt at mande op med ekstra timelønnede medarbejdere i Harboes Bryggeris produktion (i nogle uge/måneder f.eks. i ferier eller perioder med overarbejde), så har man i Harboes Bryggeris produktion haft mulighed for på vikarbasis at have medarbejdere ansat f.eks. fra Bernd Grieses frugtselskab.
Afregningen af vikarløn foregår på samme vis som med et klassisk vikarbureau. I dette tilfælde faktureres der mellem Harboes Bryggeri og Bernd Grieses selskab som har medarbejderne ansat. Prisen for vikarløn er fastsat ud fra en markedsprisvurdering der er sammenlignelige med lignende vikarbureauer og samhandlen mellem de to selskaber er revideret af revisionen hvert år.
Fordele for Harboes Bryggeri og dets investorer: Det er ikke nødvendigvis nemt at finde et større antal vikarer til at komme på arbejde i en produktionsvirksomhed i Skælskør med kort varsel. Det sikrer mulighed for stabilitet og kontinuitet i produktionen og at kunne levere varer til kunderne indenfor aftaler.
Harboes Bryggeri er derfor meget glade for dette samarbejde.

Lejeindtægter
Harboes Bryggeri udlejer nogle fabrikshaller til Bernd Grieses private selskaber bl.a. til brug i hans frugt- og bærforretning. Lejeniveauet er markedsvurderet af uvildig part.
Fordele for Harboes Bryggeri og dets investorer: Lejeindtægterne give årligt et positivt overskud på Harboes Bryggeris regnskab

Handel med ejendomme
Handel med beboelsesejendomme imellem Harboes Bryggeri og Bernd Grieses private selskaber er belyst i dybden i anden artikel her på hjemmesiden. I denne artikel understreges blot: Harboes Bryggeris køb og salg af boligejendomme har til enhver tid haft formålet tjenesteboliger. Der er indkøbt de boliger som har ligget på attraktive steder i Skælskør for at kunne tiltrække talent til virksomheden. Alle ejendomshandler er foretaget ud fra uvildige markedsvurderinger.
Fordele for Harboes Bryggeri og dets investorer: Tiltrækning og fastholdelse af talent til virksomheden er med til at sikre driftsresultater. Desuden er det med til at skabe en stærk lokal kultur på Bryggeriet at en del af medarbejderne bor eller på anden vis opholder sig i lokalområdet

Handel med materielle aktiver
Handel med materielle aktiver f.eks. produktionsudstyr er sket hvis der har været behov for materiel investering på Harboes Bryggeri i forbindelse med driften eller udvikling i nye forretningsområder.
Der er til enhver tid indhentet uvildige værdivurderinger fra vurderingseksperter for at sikre at selskabet betaler rette pris på det materielle aktiv.
Fordele for Harboes Bryggeri og dets investorer: Materiel aktiv har til fordel at benyttes til produktion