PRESSE - Sporvogne, lastbiler og Kobæk cafeen

Læs hele artiklen herunder.

Harboes Bryggeri er bekendt med udtalelser i pressen omkring særlige forhold i lokalområdet i Skælskør. Nedenfor vil vi adressere nogle af disse forhold med de faktuelt korrekte forklaringer

Lastbiler og kørsel på Spegerborgvej
Harboes Bryggeri ligger for enden af Spegerborgvej som er en villavej i Skælskør bymidte som grænser op til byen, havneområdet og fjorden.

Harboes Bryggeri er en produktionsvirksomhed og deraf gives at vi sælger fysiske varer. Det betyder at der til enhver tid er en større mængde transport af råvarer og færdigvarer til og fra bryggeriet. I gammel tid kom denne lastbiltrafik frem til bryggeriet ved at køre ned igennem Skælskør bymidte og op ad villavejen Spegerborgvej.

Som Bryggeriets aktiviteter voksede, blev denne tunge transport igennem Skælskør bymidte uhensigtsmæssig for byen og dens borgere blandt andet på grund af trafik, støj og slitage på byens veje. Kommunen valgte derfor at lukke Spegerborgvej for lastbiltrafik og der er blevet bygget heller, bump og sat skilte op på Spegerborgvej som i dag er en villavej hvor man må køre 30 km/timen.
Lastbiltrafikken skulle i stedet dirigeres udenom Skælskør via en omfartsrute, og Harboes Bryggeri var med til at finansiere konstruktionen af denne omfartsvej.

I dag kører der dagligt imellem 45-60 lastbiler til og fra Harboes Bryggeri i forbindelse med bryggeriets drift og produktion. Denne tunge trafik ledes i dag udenom Skælskør by via den før omtalte omfartsrute og kommer i stedet ind til Bryggeriet på bagsiden via vejen Ladebovej. Kommer man som bilist kørende fra E20 motorvejen og ad landevejen sydover mod Skælskør så møder man allerede 7km før Skælskør en rundkørsel og skilt som digererer al tung trafik via omfartsvejen.

Harboes Bryggeri samarbejder kontinuerligt med kommunen om at optimere på trafik og område. Seneste initiativ har været at udbygge omfartsvejen således at der kan køres med de helt lange lastbiler med flere vogne på (modulvogntog) netop for at nedbringe antallet af lastbiltransporter igennem området.

Sporvogn og køb af en grund i Skælskør
På Spegerborgvej ligger en grund som engang i start-midt 1900-tallet blev brugt af Staten som Skælskør togstation. Det var faktisk endestationen på ”Dalmose-Skælskør” togstrækningen som var en sidebane til Slagelse-Næstved statsbane der oprindeligt blev opført i 1890’erne. Banestrækningen har ikke været aktiv i nyere tid, og i medio 2000’erne besluttede DSB og Banedanmark at nedlægge og afhænde banestrækningen.

Stations-grunden på Spegerborgvej var til salg i en årrække uden at DSB fik den afsat. Stationsarealet har været brugt af Slagelse kommune som station for bustrafikken i området. Grunden ligger matrikelmæssigt op til Harboes Bryggeris matrikel.

I 2010 havde Harboes Bryggeri på grund af stigende salg, brug for at bygge en ny lagerhal. Dog tillod bebyggelsesprocenten på Harboes Bryggeris matrikel efter daværende lovgivning ikke at man opførte flere bygninger (”bebyggelsesprocent” er en lovgivning om at maksimalt x% af en matrikel må have bygninger.)

Harboes Bryggeri ligger på en matrikel som er udfordret i forhold til at kunne udvides. Bryggeriet har Skælskør fjord som direkte nabo på den vestlige side; Skælskør by som direkte nabo på den nordlige side; en tidligere losseplads (forurenet grund – nu moseområde) som nabo på den østlige side; og Borreby Herreborgs grund på den sydlige side. Det var altså dengang ikke muligt at købe andet dengang.

Harboes Bryggeri besluttede derfor at købe DSBs grund på 32.000 m2 på Spegerborgvej og lave en matrikelsammenlægning. I dag har bryggeriet altså en større matrikel og kan indenfor lovgivningens rammer om bebyggelsesprocenter, bygge de nye bygninger der skal til for at rumme vækst med forøgelse af bryggeriets produktions- og lagerfaciliteter. Det første skridt i udvidelsen blev dengang at bygge den nye lagerhal på 1.000 m2, og i 2024 bygger bryggeriet endnu en lagerhal på 2.500 m2 for at rumme den igangværende vækst i bryggeriets salg.

Al ny bebyggelse til bryggeriets drift bliver naturligvis fysisk placeret på bryggeriets oprindelige grund og fysisk placeret ved siden af de eksisterende produktionshallerne. Nye driftsbygninger bliver altså ikke fysisk placeret nede på den tidligere DSB-grund, som ligger cirka 500 meter nede ad Spegerborgvej i modsatte ende af bryggeriets produktionsareal. Den tidligere DSB-grund bruges i stedet af byens borgere som park, og som nævnt blev stationsarealet på den tidligere DSB-grund også benyttet som busstation frem til 1. januar-2024 hvor kommunen har valgt at flytte busstoppestedet til et andet centralt sted i Skælskør by.

Da Harboes Bryggeri købte den tidligere DSB-grund på Spegerborgvej, lå der stadig de oprindelige spor og sveller fra Dalmose-Skælskør banen. Harboes Bryggeri er bekendt med at DSB igennem tiden har haft udlånt disse spor og sveller til Skælskørs lokale sporvognsentusiastiske klub ”Omstigningsklubben”. Og da DSB valgte at fjerne deres spor og sveller fra grunden i forbindelse med salget af grunden til Harboe, så kunne klubben ikke længere køre med deres gamle sporvogn. Det var en ærgerlig slutning på en æra i lokalområdet, men det var desværre ikke noget som Harboes Bryggeri havde indflydelse på.

Lån til Restaurant Kobæk (tidligere: Kobækcafeen)
Restaurant Kobæk er en velrenommeret restaurant i lokalområdet ved Skælskør. Den ligger kun 2km fra Skælskør bymidte og samtidig centralt placeret i sommerhusområdet Kobæk. Stedet har en lang historie på bagen som både grillbar, lokal restaurant og andet.
De sidste 20 år har stedet været drevet som en god restaurant, og er meget velbesøgt af både lokale borgere, sommerhusejere, samt af folk som kører til byen for at få en god spiseoplevelse.

I slutningen af 00’erne havde Kobæk cafeens ejere det svært finansielt. På daværende tidspunkt var Kobæk cafeen det eneste spisested i området som serverede og solgte Harboes drikkevarer, og Harboe brugte derfor Kobæk cafeen bl.a. til forretningsmiddage med kunder eller andre forretningspartnere.

Harboes Bryggeri valgte – ganske utraditionelt – at yde Kobæk cafeen et lån for at sikre deres overlevelse. Slutningen af 00’erne var for bryggeriet en positiv indtjeningsperiode med overskudslikviditet, og derfor valgte bryggeriet dengang at hjælpe restauranten.

Der blevet naturligvis udarbejdet et officielt og tinglyst lånedokument og med rentebetaling til Harboes Bryggeri som det foreskrives lovgivningsmæssigt. Lånet blev godkendt af Erhvervsstyrelsen, og er i dag tilbagebetalt til fulde med renter.
I dag er Kobæk cafeen én af flere spisesteder i lokalområdet hvor Harboes produkter serveres, og vi er meget tilfredse med at se både lokalsamfund og lokalt erhverv i Skælskør der trives. Det er blandt andet med til at gøre området til at godt og attraktivt sted at bo og leve for medarbejderne, og desuden er Skælskør attraktiv for turisme.