Harboes Bryggeri A/S

Passion, respekt og ansvar.

Harboes Bryggeri A/S

Harboes Bryggeri A/S udvikler, producerer og markedsfører drikkevarer og maltbaserede fødevareingredienser. Vores produkter skaber gode oplevelser for mennesker over hele verden, og vores brands formidler fortællinger om vores historie, traditioner og nordeuropæiske udgangspunkt. Vi er innovative og bidrager til en stadig udvikling af drikke- og fødevarer, der imødekommer kundernes krav til kvalitet, friskhed og bæredygtighed.

Harboes Bryggeri A/S er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Men Harboe-familien har været medejer og ledet virksomheden siden 1883. I dag er det familiens 6. generation, som er ansvarlige for den daglige ledelse og har bestemmende indflydelse blandt selskabets aktionærer.

Vores virksomhed er baseret på stærke værdier, som er udgangspunkt for alt, hvad vi gør. Vi har passion for vores arbejde og stræber altid efter at skabe de bedste resultater – med respekt for hinanden og under ansvar over for vores omgivelser. Vi tænker langsigtet, og vi vil blive ved med at gøre en forskel for vores kunder, medarbejdere, aktionærer og samfundet omkring os.

Vision

Harboes vision sætter retningen for vores fremtidige mål og danner grundlag for vores strategi:

 

Vi har hjertet med, og vi brænder for at skabe de bedste produkter til vores kunder. Med agilitet, innovation og ansvarlighed skaber vi bæredygtig værdi.

Mission

Det er Harboes strategi at udbygge aktiviteterne inden for koncernens egne brands på udvalgte markeder og samtidig konsolidere vores solide position inden for private label. Strategien tager udgangspunkt i vores vision og skal over de kommende år sikre en yderligere prioritering i forhold til forbrugere, geografier og brands.

Der er formuleret handlingsplaner og KPI’er for de enkelte fokusområder med henblik på at sikre effektiv eksekvering og løbende målopfølgning på tværs af hele organisationen.