Bestyrelse og ledelse

Værdiudvikling gennem seks generationer.

I Harboe lægger vi vægt på at videreføre de værdier, som har været en del af vores virksomhed gennem seks generationer. Værdierne er omdrejningspunktet i vores daglige ledelse, hvor det er vigtigt for os at have glade og engagerede medarbejdere, plads til nye ideer og en fælles ambition om at skabe de bedste resultater – under ansvar over for hinanden og vores omgivelser.

Vi er også et børsnoteret selskab med forpligtelser over for vores aktionærer og har en lang række formelle krav og forventninger at leve op til. Vores ledelse og bestyrelse arbejder målrettet efter af skabe udvikling og værdi – og samtidig sikre, at vores ledelses- og kontrolsystemer er effektive og i tråd med relevante standarder.

Bestyrelsen i Harboes Bryggeri  er sammensat af professionelle medlemmer med relevante kompetencer og familiemedlemmer, der tilsammen bidrager til at videreføre vores værdier og ambitioner om en langsigtet værdiskabelse til glæde for alle vores interessenter.

Bernhard Griese (1941)

Formand for bestyrelsen.

Afhængigt medlem af bestyrelsen siden 1986. Genvalgt i 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021. Valgperioden udløber i 2022.

Bernhard Griese er uddannet elektroingeniør og blev ansat på Harboes Bryggeri i 1973, hvor han i de følgende år beskæftigede sig med alle dele af virksomheden. Han blev udnævnt til direktør i 1981 og adm. direktør i 1986 – en post han varetog frem til 2019. Bernhard Grieses brede produktions- og ledelsesmæssige erfaring kombineret med et stort fokus på innovation er et væsentligt aktiv i bestyrel- sen og har været en drivkraft i koncernens mål- rettede tilgang til nye vækstmarkeder, løbende effektiviseringer, opgradering af produktionen og udvikling af nye produkter og brands.

Medlem af revisionsudvalget, nomineringsudvalget og vederlagsudvalget.

Beholdning af Harboe-aktier: 336.022 stk.

Bestyrelsesposter

 • Visbjerggården A/S (formand)
 • Keldernæs A/S
 • Danfrugt Skælskør A/S (formand)
 • Bernd Griese Holding ApS

Direktionsposter

 • Keldernæs A/S
 • Bernd Griese Holding ApS
 • Agrar Produktion Niendorf GmbH, Tyskland

Claus Bayer (1957)

Næstformand for bestyrelsen.

Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2020. Genvalgt i 2021. Valgperioden udløber i 2022.

Claus Bayer er uddannet akademiøkonom fra Niels Brock og MBA fra Harvard Business School. Claus Bayer har siden 2012 drevet selvstændig rådgiv- ningsvirksomhed inden for Corporate Finance, hvor han har assisteret ved virksomhedshandler, værdian- sættelser og omstrukturering af ejerskab. Fra 2007 til 2012 var han ansat som vicedirektør og Head of M&A i Royal Unibrew, hvor han var bredt involveret i virksomhedens vellykkede turn-around. Claus Bayers kendskab til bryggeriindustrien, erfaring med turn-around, restrukturering og strategiarbejde er et vigtigt bidrag til arbejdet i bestyrelsen.

Formand for vederlagsudvalget. Medlem af revisionsudvalget og nomineringsudvalget.

Beholdning af Harboe-aktier: 10.000 stk.

Øvrige ledelseshverv

 • Direktør, Pinehill ApS

Bestyrelsesposter

 • Tømmerhandler Johannes Fogs Fond

Bettina Køhlert (1964)

Afhængigt medlem af bestyrelsen siden 2020 (Har inden for de seneste 5 år ydet rådgivning til Harboes Bryggeri A/S). Genvalgt i 2021. Valgperioden udløber i 2022.

Bettina Køhlert er uddannet cand.scient.soc (erhvervs- økonomi/public relations) fra Roskilde Universitet og har gennemført CBS Executives bestyrelsesuddannelse. Bettina Køhlert har gennem en årrække drevet rådgivningsvirksomhed med fokus på finansiel kommunikation og investor relations og har rådgivet en bred vifte af børsnoterede selskaber om deres investorkommunikation og i forbindelse med en lang række virksomhedshandler og finansielle transaktioner. Bettina Køhlert var tidligere ansat i ISS-koncernens børsnoterede moderselskab og var i en periode medarbejdervalgt i ISS’ bestyrelse. Bettina Køhlerts erfaring med finansiel kommunikation og compliance i børsnoterede selskaber er et vigtigt bidrag til bestyrel- sens arbejde.

Formand for nomineringsudvalget. Medlem af revisionsudvalget.

Beholdning af Harboe-aktier: 1.402 stk.

Øvrige ledelseshverv

 • Direktør/partner i Guidance ApS

Ruth Schade (1951)

Afhængigt medlem af bestyrelsen siden 2020. (Tidligere koncerndirektør i Harboes Bryggeri A/S). Genvalgt i 2021. Valgperioden udløber i 2022.

Ruth Schade er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og merkonom, har taget studier i HD, bæredygtighed og FN’s verdensmål samt gennemført CBS Executives bestyrelsesuddannelse. Ruth Schade har været ansat i Harboes Bryggeri siden 1980, hvor hun har haft en række ledelsesstillinger, senest som koncerndirektør frem til april 2020. Ruth Schade har været involveret i alle dele af Harboes kommercielle og strategiske udvikling og har inden sin fratræden været drivkraft i formuleringen af en ny CSR- strategi. Ruth Schades erfaring og betydelige indsigt i koncernen sikrer kontinuitet og et vigtigt bidrag til bestyrelsens arbejde.

Formand for revisionsudvalget. Medlem af nomineringsudvalget og vederlagsudvalget.

Beholdning af Harboe-aktier: 5.440 stk.

Bestyrelsesposter

 • Sund og Bælt Holding A/S
 • Danfrugt Skælskør A/S
 • Visbjerggården A/S
 • Keldernæs A/S

Sabine Disse (1976)

Tysk statsborger. Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2021. Valgperioden udløber i 2022.

Sabine Disse er MSc i Business Administration fra Friedrich-Alexander Universität og har gennemført Cambridge University’s General Management Pro- gramme. Sabine Disse har siden 2020 været CFO i Intersnack i Tyskland, et datterselskab i Intersnack Group, som producerer og markedsfører snackproduk- ter i hele Europa. Fra 2013-2018 var hun finansdirektør for snack nødder-forretningen i Tyskland og fra 2018-2020 spillede hun en central rolle i den finansielle tilrettelæggelse og udrulning af et fælles ERP-system for Intersnack-gruppen. Fra 2008-2013 var hun CFO i den internationale bryggerivirksomhed under Warsteiner Group, der er et af Europas største privatejede bryggerier i Tyskland. Som led i denne funktion varetog hun en række ledelses- og bestyrelses- poster i Warsteiners datterselskaber verden over. Sabine Disse har en betydelig indsigt i det tyske marked for FMCG inden for føde- og drikkevarer og en bred international erfaring fra industrien. I tillæg hertil vil hendes stærke finansielle baggrund som CFO og medlem af ledelsen i de virksomheder, hun har arbejdet for, blive en værdifuld tilføjelse til Harboes bestyrelse.

Medlem af revisionsudvalget.

Ledelsesposter

 • CFO, Intersnack Tyskland

Jakob Skovgaard (1974)

Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2021. Valgperioden udløber i 2022.

Jakob Skovgaard er uddannet cand.polyt fra Danmarks Tekniske Universitet og har gennemført INSEAD’s Executive Board Programme. Jakob Skovgaard har siden 2020 drevet selvstændig rådgivningsvirksomhed inden for bl.a. strategi, marketing og digital transformation. Han var fra 2004 til 2017 ansat i Arla Foods, hvor han arbejdede med international strategiudvikling og fik siden globalt ansvar for vækst og afsætning af koncernens kategori for ost. I 2017 kom Jakob Skovgaard til Danish Crown Foods, hvor han blev direktør for koncernens aktiviteter i Danmark. Jakob Skovgaards store kendskab til globalt salg og markedsføring, forbrugertrends og innovation samt erfaring med det danske retail marked, forretningsudvikling og digital transformation vil være et værdifuldt bidrag til Harboes bestyrelse.

Medlem af revisionsudvalget og nomineringsudvalget.

Øvrige ledelseshverv

 • Direktør Skovgaard Mgt.

Bestyrelsesposter

 • Casefair

Jens Bjarne Søndergaard Jensen (1955)

Medarbejdervalgt.

Jens Bjarne Søndergaard Jensen har været ansat som truckfører i Harboes Bryggeri siden 1983 og har i en årrække været valgt blandt medarbejderne som tillidsrepræsentant. Som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem bidrager Jens Bjarne Søndergaard Jensen med sin store indsigt i virksomhedens daglige drift og leverer derved et værdifuldt bidrag til bestyrelsens arbejde.

Harboes direktion

Den daglige ledelse varetages af vores direktion i tæt samarbejde med et koncernledelsesteam, som omfatter områderne Group Finance; Operations & HR; IT, Logistics & Supply Chain; Production Technology; R&D & Quality; Sales & Marketing for henholdsvis Drikkevarer og Ingredienser.

Direktionen består af (fra venstre):

Michael Møller Jensen (1976), CFO
Michael Møller Jensen tiltrådte som CFO for Harboes Bryggeri den 1. februar 2020. Han kom til Harboe fra den norskejede fødevarevirksomhed Scandza, der ejer og markedsfører en lang række skandinaviske fødevarebrands, herunder bl.a. Bisca. Michael Møller Jensen er uddannet statsautoriseret revisor og kommer med en solid erfaring fra fødevareindustrien og tidligere roller med ansvar for finansiel styring og rapportering.

Søren Malling (1971), CEO
Søren Malling har en mangeårig ledelseserfaring fra Harboes Bryggeri A/S, hvor han har arbejdet med en bred vifte af udviklings- og driftsopgaver inden for planlægning og logistik. I 2005 blev han udnævnt til logistikdirektør, hvor han var ansvarlig for koncernens Supply Chain Management og implementeringen af koncernens ERP-system på tværs af koncernens produktionsenheder. I december 2019 blev han udnævnt til CEO.

Martin Schade (1964), COO
Martin Schade har været i Harboes Bryggeri siden 1997 og har gennem årene bestredet en række ledelsesposter i koncernen. I 2010 blev han udnævnt til direktør med ansvar for den daglige ledelse. I december 2019 indtrådte han som COO og medlem af direktionen. Martin Schade har en militær lederuddannelse og var i en årrække linjeofficer i hæren. Inden sin ansættelse i Harboes Bryggeri var han i en årrække indkøber og afdelingschef i Dansk Supermarked.