Bestyrelse og ledelse

Værdiudvikling gennem seks generationer.

I Harboe lægger vi vægt på at videreføre de værdier, som har været en del af vores virksomhed gennem seks generationer. Værdierne er omdrejningspunktet i vores daglige ledelse, hvor det er vigtigt for os at have glade og engagerede medarbejdere, plads til nye ideer og en fælles ambition om at skabe de bedste resultater – under ansvar over for hinanden og vores omgivelser.

Vi er også et børsnoteret selskab med forpligtelser over for vores aktionærer og har en lang række formelle krav og forventninger at leve op til. Vores ledelse og bestyrelse arbejder målrettet efter af skabe udvikling og værdi – og samtidig sikre, at vores ledelses- og kontrolsystemer er effektive og i tråd med relevante standarder.

Bestyrelsen i Harboes Bryggeri  er sammensat af professionelle medlemmer med relevante kompetencer og familiemedlemmer, der tilsammen bidrager til at videreføre vores værdier og ambitioner om en langsigtet værdiskabelse til glæde for alle vores interessenter.

Bernhard Griese (1941)

Formand. Medlem af revisionsudvalget og vederlagsudvalget.

Bernhard Griese har før sin tiltræden som formand for bestyrelsen haft en lang karriere på Harboes Bryggeri, hvor han siden 1973 har beskæftiget sig med alle dele af virksomheden. Han blev udnævnt til direktør i 1981 og adm. direktør i 1986 – en stilling han havde frem til 2019. Bernhard Grieses brede produktions- og ledelsesmæssige erfaring kombineret med en stærk innovations- og entreprenørkraft gør ham til et vigtigt aktiv for koncernen.

Mads Ole Krage (1944)

Næstformand. Formand for vederlagsudvalget, medlem af revisionsudvalget.

Mads Ole Krage har en mangeårig erfaring inden for detailhandelen, bl.a. som direktør for detailhandelskæden Netto fra 1980-2005. Mads O. Krage tilfører en værdifuld indsigt i detailhandlens udvikling, vilkår og forventninger til sine leverandører – også fra et internationalt/europæisk perspektiv. Bestyrelsen trækker også på Mads Ole Krages store erfaring med strategisk udvikling af markeder, salg og markedsføring.

Poul Calmer Møller (1949)

Formand for revisionsudvalget.

Poul Calmer Møller har mangeårig erfaring fra industrielle virksomheder og var fra 1983-2002 salgs- og marketingdirektør og siden administrerende direktør for Basta Låsefabrik i Danmark og Tyskland. Poul Calmer Møller har i en årrække været formand for hhv. Erhvervs- og Videncenter Vestsjælland og Vestsjællands Erhvervsråd. Poul Calmer Møller bidrager med sin erfaring positivt til den fortsatte strategiske udvikling i Harboes Bryggeri A/S.

Søren Malling (1971)

Søren Malling blev valgt til bestyrelsen ved den ordinære generalforsamling i august 2017, men blev i december 2019 udnævnt til CEO for Harboes Bryggeri. Søren Malling udtræder derfor af bestyrelsen ved den kommende ordinære generalforsamling i 2020.

Jens Bjarne Søndergaard Jensen (1955)

Medarbejdervalgt.

Jens Bjarne Søndergaard Jensen har været ansat som truckfører i Harboes Bryggeri siden 1983 og har i en årrække været valgt blandt medarbejderne som tillidsrepræsentant. Som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem bidrager Jens Bjarne Søndergaard Jensen med sin store indsigt i virksomhedens daglige drift og leverer derved et værdifuldt bidrag til bestyrelsens arbejde.

Harboes direktion

Den daglige ledelse varetages af vores direktion i tæt samarbejde med et koncernledelsesteam, som omfatter områderne Group Finance; Operations & HR; IT, Logistics & Supply Chain; Production Technology; R&D & Quality; Sales & Marketing for henholdsvis Drikkevarer og Ingredienser.

Direktionen består af (fra venstre):

Michael Møller Jensen (1976), CFO
Michael Møller Jensen tiltrådte som CFO for Harboes Bryggeri den 1. februar 2020. Han kom til Harboe fra den norskejede fødevarevirksomhed Scandza, der ejer og markedsfører en lang række skandinaviske fødevarebrands, herunder bl.a. Bisca. Michael Møller Jensen er uddannet statsautoriseret revisor og kommer med en solid erfaring fra fødevareindustrien og tidligere roller med ansvar for finansiel styring og rapportering.

Søren Malling (1971), CEO
Søren Malling har en mangeårig ledelseserfaring fra Harboes Bryggeri A/S, hvor han har arbejdet med en bred vifte af udviklings- og driftsopgaver inden for planlægning og logistik. I 2005 blev han udnævnt til logistikdirektør, hvor han var ansvarlig for koncernens Supply Chain Management og implementeringen af koncernens ERP-system på tværs af koncernens produktionsenheder. I december 2019 blev han udnævnt til CEO.

Martin Schade (1964), COO
Martin Schade har været i Harboes Bryggeri siden 1997 og har gennem årene bestredet en række ledelsesposter i koncernen. I 2010 blev han udnævnt til direktør med ansvar for den daglige ledelse. I december 2019 indtrådte han som COO og medlem af direktionen. Martin Schade har en militær lederuddannelse og var i en årrække linjeofficer i hæren. Inden sin ansættelse i Harboes Bryggeri var han i en årrække indkøber og afdelingschef i Dansk Supermarked.